پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب
مبلغ : ریال
نام پرداخت کننده :   *
ایمیل :   *
شماره موبایل :   *
توضیحات :   *

نام درگاه پرداخت: شیمیست

نام پذیرنده: پیمان آحادی

شماره حساب بانک ملت: 5671388733

شماره کارت: 6104337832542854

ایمیل: info@shimist.ir

آدرس وب سایت: www.shimist.ir